FRIDA Forsikring Agentur A/S
Telefon: +45 70 70 78 79

Om byggeskadeforsikring og beskyttelse mod eventuel byggeskade

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008.

Forsikringen er obligatorisk?

Det vil sige, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring i alle de tilfælde, hvor det er en professionel erhvervsdrivende, der står for hele byggeprocessen og indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre boligen. Der vil ikke være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor forbrugeren står for byggeprocessen og selv indgår aftaler med forskellige entreprenører om opførelsen af boligen. Hvis du har spørgsmål omkring ejendomsforsikring ved nybyggeri er du velkommen til at kontakte os.

Til fordel for ejer!

Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år. Forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der opstår på boligen, og som har betydning for boligens levetid og funktionalitet, herunder skadelige forekomst af skimmelsvamp. Kontakt os for at høre mere om fordelen som bygningsejer ved tegning af ejendomsforsikring ved nybyggeri.

Hvis der er skader!

Hvis bygningsejeren konstaterer en byggeskade på sin bolig, kan bygningsejeren vælge enten at gå direkte til bygherren eller til forsikringsselskabet, der overtager sagen mod de ansvarlige og får sikret en udbedring af skaden. Desuden vil der blive foretaget obligatoriske eftersyn af boligen et og fem år efter forsikringen er trådt i kraft. Et eksempel på en byggeskade, der er omfattet af en byggeskadeforsikring er skimmelsvamp. Et andet eksempel på en byggeskade er et utæt tag. Hvis en byggeskade kan sættes i forbindelse med fejl begået under opførelsen af boligen vil den være dækket af den tegnede byggeskadeforsikring. Det kan være en byggeskade, der skyldes materialefejl, udførelsesfejl eller projekteringsfejl. Hør mere om ejendomsforsikring ved nybyggeri her.

 

FRIDA Forsikring Agentur A/S
Telefon: +45 70 70 78 79