FRIDA Forsikring Agentur A/S
Telefon: +45 70 70 78 79

Om ejerskifteforsikring

Hvorfor en ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikring - Når du ønsker sikkerhed i forbindelse med salg og køb af hus.

Skade og skaderisiko

Som huskøber sikrer en ejerskifteforsikring dig mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte skader og forhold der medfører en nærliggende risiko for skade på din nye ejendom. Med skjulte skader menes forhold som var til stede på overtagelsesdagen, men som ikke er omtalt i tilstandsrapporten eller el-eftersynsrapporten. I følge loven skal dækningsperioden være på mindst 5 år, men forsikringen kan også tegnes for en længere periode, for eksempel 10 år.

Som huskøber er du altså ikke forpligtet til at tegne en ejerskifteforsikring, men det er en god ide at gøre det, da du ellers selv står med hele den økonomiske risiko, såfremt det viser sig, at den ejendom, du har købt, har skjulte skader eller skaderisici, som den byggesagkyndige ikke har opdaget og heller ikke burde have opdaget. Du bør derfor nøje overveje forsikringens indhold, så du ved, hvad den koster, og hvad den dækker. Hvis du vil vide mere om forsikring ved køb af hus så kontakt os gerne.

Sælger frigøres for sit økonomiske ansvar - køber dækkes økonomisk ind ved eventuelle skjulte skader, fejl og mangler.

En ejerskifteforsikring er til gavn for begge parter, da køber dækkes økonomisk ind ved eventuelle skjulte skader og med tilstandsrapporten og el-eftersynsrapporten får en professionel vurdering af ejendommens sundhedstilstand, mens sælger frigøres for sit økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle skjulte skader, fejl og mangler ved ejendommen.  

Du kan vælge en dækning der passer dig, en der gælder i 5 år eller i 10 år. Selvrisikoen er på 5.000 kroner for hver skade, dog højst 50.000 kroner i hele forsikringsperioden. Du kan også vælge at få nedsat den samlede selvrisiko i hele forsikringsperioden til 25.000 kroner, ved at vælge vores udvidet dækning.

Sådan forsikrer du dig endnu bedre!

Du har også mulighed for at forlænge den 5-årige dækningsperiode til 10 år. Herved er du bedre sikret. Du behøver ikke at tage endelig stilling til dækningsperioden, når du køber forsikringen. Du kan senere vælge at forlænge perioden med de 5 sidste år. Kontakt os for at høre mere om mulighederne og fordelene ved at tegne forsikring ved køb og salg af hus.

 

FRIDA Forsikring Agentur A/S
Telefon: +45 70 70 78 79